top of page

Photonentherapie

Photonen Therapie is een vorm van licht therapie en versterkt het zelfherstelend vermogen cq het activeert het natuurlijk vermogen tot zelfherstel. Dieter Jossner is de ontwikkelaar en producent van alle apperatuur die Medifoton in Nederland levert. De energie van het pulserend licht en magneetveld wordt ingezet om het lichaam energetisch te versterken. Het licht is een lage intensiteit infrarood laserlicht en rood LED-licht en geeft zijn energie af in kleine 'energiepakketjes'. Het licht van Photonentherapie lijkt op biofotonen. De cellen van het lichaam nemen dit licht op en transformeren het direct in biofotonen. Cellen die over meer biofotonen beschikken kunnen hun algemene en specifieke functies beter uitvoeren.

 

Aan de Hyper Photon kan een Frequentie Generator aangesloten worden. 

De generator breidt de pulsatie van het licht van de Hyper Photon D3 en/of magneetveld uit met veel frequenties, namelijk:

-8 hersenfrequenties: Super Delta, Delta, Theta, Globel, Slow Alpha, Slow Beta en Beta.

-alle mono frequenties van 0,5-9999Hz. Door zelf frequenties te selecteren kunnen o.a frequenties van organen, weefsel, chakra's en meridianen ingesteld worden.

1650058465636.jpg
IMG_20220416_233624.jpg
bottom of page