Vergoedingen en Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Mijn behandelingen worden niet door de zorgverzekering vergoed.

Echter mijn intentie is om iedereen de gelegenheid te geven zonder belemmeringen een afspraak te kunnen maken voor een behandeling. Het is daarom ook mogelijkheid om vooraf een tarief af te spreken naar draagkracht. Ik vertrouw op ieders zuiverheid hierin.

Voor bedrijven

Bedrijven kunnen sinds 2010 ook reflexzonetherapie inzetten om ziekteverzuim te voorkomen en terug te dringen. De belastingdienst laat reflexzonetherapie, onder bepaalde voorwaarden, zien als vrije arboverstrekking. Dit besluit is landelijk van toepassing.

Arbeidsgerelateerde klachten – bijvoorbeeld rug-, arm-, nek- en schouderklachten, die zijn ontstaan door een verkeerde werkhouding of aanhoudende stress – kunnen worden aangepakt. Uit diverse onderzoeken blijkt ook dat de werktevredenheid van werknemers wordt verhoogd en kosten worden bespaard.

Uitgangspunt van reflexzonetherapie is dat o.a. op handen, voeten en oren reflexzones liggen die corresponderen met alle orgaansystemen en klieren in het lichaam. Deze reflexzones worden met duim en vingers bewerkt, wat zorgt voor een betere doorbloeding van het corresponderende lichaamsdeel. Het zelfherstellend vermogen van de cliënt wordt op deze manier aangesproken en gestimuleerd.

Fiscaal aantrekkelijk

Stoelmassage of reflexzonemassage

Een stoelmassage of reflexzonemassage kunt u onder de volgende voorwaarden gericht vrijgesteld ter beschikking stellen:

  • U hebt als werkgever een arboplan.

  • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.

  • De massage vindt tijdens werktijd plaats.

  • Uw werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen.

 

Van de alternatieve genezer wordt verwacht dat per 1 januari 2017 medische missers voortaan verplicht gemeld moeten worden.

Mijn praktijk staat in het kader van de Wkkgz (wet, kwaliteit, klachten en geschillen zorg) ingeschreven in het register van de S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) onder nr: 12236.

 

 

K.v.K  : 63112817    

BTW nr : NL 001250137B64